Skovlandbrug med fokus på kakao

Skovlandbrug er en del af Verdens Skoves aktiviteter omkring bæredygtig skovforvaltning. Sammen med deres partner ASOPROPIB (Asociación de Productores de Pico Bonito) - organisationen kakaoproducenterne er organiseret under - arbejder de på at udvikle kakaoproduktionen omkring La Ceiba.
Fokus ligger i optræningen af bønderne, samt støtte til produktionens opstart. Set ud fra et skovperspektiv handler det om at sikre lokalbefolkningen alternative indtægtskilder og bedst mulig udnyttelse af den jord, de allerede dyrker. Dermed bliver de mindre afhængige af indtægter fra tømmer, samt behovet for at inddrage ny skov til landbrugsjord begrænses.

Kakao har den egenskab, at den kan gro under en højere bevoksning, og den kan derfor dyrkes i noget, der minder om en skovstruktur sammen med andre afgrøder. Det giver bønderne mulighed for på ét areal at dyrke både kakao, mango, avocado, bananer med mere og ikke mindst større skyggetræer, der med tiden kan bruges til tømmer. Bønderne kan hermed se fordelene i at sprede sig ud over flere afgrøder. Kakaoen er det primære, og tiltænkt kommerciel brug, mens de andre afgrøder typisk bruges i husholdningen eller til det lokale marked.

Samarbejdet mellem Verdens Skove og ASOPROPIB
Projektet er indledt med organisering af bønderne, så deres samlede produktion kan bære et kooperativ med det formål at sælge til et større marked. ASOPROPIB har på blot halvandet år fordoblet sit medlemstal til mere end 100 producenter, hvilket betyder, at langt flere bønder nu får gavn af produktionen. Jakob Ryding, Teknisk Rådgiver ved Verdens Skove, fortæller:

“Tidligere solgte de al kakaoen som samme (laveste) kvalitet, hvorimod de nu er blevet dygtigere til at sortere kakaoen efter kvalitet og lave en professionel forarbejdning - til og med tørring af kakaoen. Det betyder, at de sidste år solgte 80% af den tørrede kakao som kvalitet 'A', hvilket giver større indtægt til medlemmerne.”

Jakob fortsætter:
“Det har været vigtigt at få styr på tørringsprocessen, som tidligere led under, at den største høstperiode falder sammen med regntiden, hvilket giver problemer med tørring i solen. Verdens Skove har støttet indkøbet af en tørremaskine, som gør det muligt at sikre en god og ensartet tørring - selv i regntiden.”

Organiseringen af bønderne har skabt mulighed for skoling af familierne, hvor alle tager del i arbejdet. De bønder, der tidligere har arbejdet med kakao og allerede har opbygget deres arealer, fungerer i samarbejde med projektpersonalet som mentorer for de nye. De ældre kakaoarealer kan hermed bruges som ramme for workshops.
Endvidere er der udviklet planteskoler, hvor Verdens Skoves projekt blandt andet har medfinansieret udstyr og materialer til nye planter. Arbejdet varetages af de mere erfarne kakaobønder, der sikrer, at alle familierne i netværket får gavn af planterne.

Arbejdet bag kakaoproduktionen
Selve arbejdet med kakao inkluderer podning på etablerede træer fra ønskede moderplanter og bestøvning af kakaoblomster samt tilpasning af vegetationen, så planterne får den rette mængde sol. Alt afskåret plantemateriale og affald fra frugter genbruges som organisk gødning på områderne og medvirker til en frugtbar jord.  

Ikke alle producenter har på nuværende tidspunkt en økologisk produktion, men flere begynder, da markedet oftere kræver økologi som adgangskrav. Ved økologisk produktion er der ingen brug af pesticider, hvilket betyder, at bønderne skal være opmærksomme på kakaofrugternes udvikling, hvor svampesygdomme kan være en begrænsende faktor. Svampesygdomme betyder nødvendigvis ikke, at kakaoen ikke kan bruges, men det har stor betydning for kvaliteten. Derfor plukkes de inficerede frugter, inden svampen ødelægger kernerne. Når kakaoen er høstet fermenteres den, inden den sælges til videre forarbejdning.

04_E0C1589.jpg
11_E0C1687.jpg
09_E0C1699.jpg
FSC Danmark