Verdens Skove & Honduras

Verdens Skove har siden år 2000 arbejdet i Honduras med en strategi om at give regnskoven værdi for at sikre, at den ikke bliver fældet.
Omkring 60% af landet er dækket af ressourcerige skove, betagende bjerglandskaber og masser af spændende dyr og planter. Cirka 40% af befolkningen er afhængige af skovressourcerne. Men skovene forsvinder med stor hast på grund af illegal tømmerhugst, samt etablering og udvidelse af industrielle plantager og kvægfarme - på trods af, at lokalbefolkningen i visse områder både har rettigheder til og muligheder for bæredygtig brug af skoven.
Verdens Skove har derfor arbejdet med et fokus på landsbyer i og omkring beskyttede områder i forhold til bæredygtig skovforvaltning og skovlandbrug. 
Som led i den bæredygtige brug af skovene, har Verdens Skove i en årrække støttet lokale kooperativer i deres skovforvaltning, samt forarbejdning og salg af træprodukter. Det har betydet, at cirka 22.000 hektar skov er blevet FSC-certificeret. Samtidig er der blevet etableret et nationalt FSC-kontor.

Verdens Skoves rådgiver Jakob Ryding fortæller: ”FSC-certificering er ikke blot et teknisk redskab til at sikre, at al skov ikke ryddes. Det er også et redskab til at skabe bedre levevilkår for lokalsamfund i området. FSC’s principper stiller nemlig også krav til, at befolkningens rettigheder overholdes, at arbejdsvilkårene er sikre, og at landsbyen får social og økonomisk gavn af skovdriften.”

Verdens Skove har gennem en lang årrække samarbejdet med skovkooperativet COATLAHL om opbygningen af en sammenslutning af skovgrupper, der på én gang kan sikre en bæredygtig forvaltning af områdets regnskov og samtidig skaffe arbejde til lokalbefolkningen under rimelige vilkår. I den proces har Verdens Skove blandt andet fungeret som rådgivere for COATLAHL - både i forbindelse med intern udvikling og i samarbejdet med FSC og internationale kunder. Gennem samarbejdet har Verdens Skove været med til at hjælpe COATLAHL’s produkter ind på det danske marked.

Bæredygtig turisme
Verdens Skoves sekundære strategiske område i Honduras har været udvikling af bæredygtig turisme. Hvis turisterne kommer for at se en frodig skov, giver det lokalbefolkningen endnu en grund til at passe på den. Verdens Skove hjælper og støtter derfor landsbyer omkring beskyttede områder i at kunne modtage turister.

Læs mere om Verdens Skoves arbejde her

FSC Danmark